Chlebiccy - Optometria i Optyka

KIM JEST OPTOMETRYSTA?

Strona Główna » Badanie wzroku» Badanie Optometryczne » Kim jest Optometrysta?

W Polsce, podobnie jak na całym świecie funkcjonuje zawód Optometrysty. Zakres czynności wykonywanych przez Optometrystów zdefiniowany jest w "Klasyfikacji zawodów i specjalności 2010- opisy grup elementarnych zawodów i specjalności, wersja z dnia 22 lutego 2011 r., wydanej na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej" (Dz. U. Nr 82 poz. 537).


Opis zawodu

Optometryści zajmują się diagnozowaniem i leczeniem chorób oczu i zaburzeń wzroku; w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, kierują pacjentów do lekarza specjalisty; udzielają porad z zakresu pielęgnacji oczu i przepisują pomoce optyczne lub zalecają stosowanie innych form terapii zaburzeń wzroku.


Zadania wykonywane przez optometrystów obejmują m.in.:

  • dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych;
  • badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku;
  • wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia obuocznego oraz planowanie i realizowanie programów leczenia;
  • udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i prawidłowego ustawienia oczu;
  • udzielanie porad związanych ze stanem narządu wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy i w sektorze przemysłowym;
  • badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;
  • określenia charakteru i zakresu problemów i nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;
  • konsultowanie się z okulistami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia lub kierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie.

Uzyskanie tytułu optometrysty

Tytuł optometrysty w Polsce można uzyskać po ukończenie studiów wyższych z zakresu optometrii na jednej z czterech państwowych uczelni.Wszelkie prawa zastrzeżone Chlebiccy
Realizacja: yStudio